Krizový management


Poradenství poskytujeme formou interim managementu nebo prostřednictvím externí poradenské smlouvy.

Jak postupujeme?

Domluvíme se na úvodních konzultacích, je třeba počítat, že konzultace jsou v rozsahu 5 až 10 hodin. Na konzultacích nás management nebo vlastníci seznamují s aktuálním stavem společnosti a stanovují se cíle, které chceme dosáhnout poradenstvím.

Po úvodních konzultacích se domluvíme na konkrétní spolupráci a sepíšeme poradenskou smlouvu a dohodu o mlčenlivosti.

Manager se seznamuje se stavem společnosti na místě samém a sestavuje plán řešení, který předkládá vlastníkům.

Manager řeší problém.

Změnový (krizový) management

Finanční stabilizace společnosti - poskytneme finanční prostředky formou přímé nebo nepřímé investice, najdeme další možnosti financování.

Personální stabilizace společnosti - provedeme personální audit, najdeme přezaměstnanost, případně personální deficit, zlepšíme produktivitu práce na jednotlivých pracovištích apod.

Stabilizace chodu společnosti - provedeme analýzu nákladů společnosti, najdeme možnosti snížení nákladů, najdeme chyby ve firemních postupech a opravíme je. Pokud neexistují, nastavíme firemní procesy.

Právní stabilizace společnosti - provedeme právní analýzu společnosti, právní problémy vyřešíme.

Compliance - vnitřní kontrola, operační rizika, interní audit, monitoring právních předpisů, nastavení a průběžná kontrola dodržování povinností plynoucích z právních předpisů.

Účetní a daňová stabilizace společnosti - provedeme účetní a daňový audit, nastavíme správné účtování, vyškolíme účetní, zajistíme dohled nad externí účetní apod.

Projektový interim management

Převezmeme odpovědnost za realizaci cíle projektu. Nejčastějšími požadavky našich klientů jsou: vybudovat obchodní oddělení, efektivní zvýšení či snížení poboček, implementace IT a technologií, rebranding prodejen apod.

Substituční interim management

Naši manageři jsou připraveni rychle nastoupit na pozici ve společnosti, kterou nemůžete obsadit, nebo na pozici, která je pro společnost důležitá a je narychlo uvolněná. Principem je: PŘIJDEME - PRACUJEME - ODEJDEME. Klíčového zaměstnance poskytneme na relativně krátkou dobu, než se společnosti podaří klíčovou pozici trvale obsadit.

Proč si vybrat nás?

U nás neplatíte za služby dopředu, platíte průběžně, případně na konci, po realizaci zakázky. Do projektů jsme schopni investovat vlastní peníze a pomoci s prvotní stabilizací.

Pro koho je naše služba určena?

Naše poradenství je určeno malým a středním společnostem.